ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019-2020

Benvolguts pares i mares,

1. En compliment dels nostres estatuts, la Junta Directiva convoca I’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l`AFA de I’IES FRONTMARÍTIM el proper 17 d’octubre a les 18:30 hores, a la biblioteca del mateix institut.

L’ordre del dia serà:

2. Estructura de l`AFA i votació per la renovació i/o continuïtat dels càrrecs de la junta.

3. Presentació de tancament comptable exercici 2018-2019

4. Anul·lació d’un dels comptes bancaris de l’AFA

5. Breu explicació de les comissions de l’AFA:

• Comunicació
• Famílies
• Menjador
• Extraescolars
• Organització
6. Col·laboradors voluntaris

7. Precs i preguntes

Junta Directiva de l’AFADeixa un comentari