CONTACTE

Per contactar amb l’AFA:

 

Temes generals

 afaiesfrontmaritim@afafrontmaritim.cat

Activitats Extraescolars 

afafmextraescolars@afafrontmaritim.cat

Escola de Pares – Families

 afafmfamilies@afafrontmaritim.cat

Menjador